OUI, A LA
CREATIVITE
 NON, AUX BREVETS SUR LES LOGICIELS

 


 

Le 8 mai 2003

Neen aan software patenten

De Europese Unie bekijkt of Europa, in navolging van Amerika, ook software patenten moet nemen. Nu aanvaardt de EU geen patenten op software. En dat wil sp.a zo houden. Els Haegeman steunt de betoging tegen de invoering van software patenten in Europa.

Het 19de eeuwse principe van patenten, door de overheid goedgekeurde monopolies op ideeën, is er om de bevolking zoveel mogelijk te laten genieten van uitvindingen en innovaties. Helaas is er een vreemde omslag gebeurd. Tegenwoordig neemt men een patent aan om monopolies af te dwingen of om de concurrentie uit te schakelen. Er zijn zelfs bedrijven die gespecialiseerd zijn enkel in het bezit van patenten. Niets vermoedende bedrijven die een origineel idee hebben worden soms zomaar geconfronteerd met een patent die enkel een onderdeeltje gebruikt van hun product. Daarmee betreedt men de grondidee van het patentsysteem met de voeten. Bovendien bevinden 95 procent van de patenten zich in het Westen en slechts 5 procent in de rest van de wereld.

De discussie binnen de Europese Unie om, in navolging van Amerika, ook software patenten te nemen. Nu aanvaardt de EU geen patenten op software. Maar nu willen bedrijven als Microsoft en IBM ook software patenten in Europa. Daarmee menen ze veel geld te kunnen verdienen. Ze willen vooral de concurrentie de loef afsteken. "Dit kan echt niet", zegt sp.a-volksvertegenwoordiger Els Haegeman. Ze trekt al langer aan de kar van de vrije software. Ze hoop dat de betoging van donderdag 8 mei tegen de invoering van software patenten in Europa een belangrijk signaal is om niet zomaar klakkeloos Amerika, en vooral de grote monopolies als IMB en Microsoft, achterna te lopen.

"De aanvaarding van software patenten is een slechte zaak voor de gewone gebruiker en de kleine of middelgrote ondernemer", zegt ze. Deze patenten brengen ook de vrije software zoals GNU/Linux in het gedrang.

Door het aanvaarden van software patenten verplicht je alle programmeurs om een jurist in dienst nemen om na te gaan of hun code geen patent schendt. Kleine bedrijven kunnen dit niet. De multinationals sluiten dan weer akkoorden zodat ze elkaars patenten zonder meer mogen gebruiken. Zo wordt software schrijven of programmeren een heel gevaarlijke bezigheid. Er hangt constant de dreiging van een rechtszaak boven je hoofd.

"Vrije software / open source heeft de bedoeling om iedereen een digitale vrijheid te geven. Vrije software is vrij te gebruiken voor iedereen en verplicht dus niemand om via Windows Explorer of Netscape te werken." De vrije software wordt vaak geschreven door vrijwilligers, door mensen die dit gewoon doen als hobby of door een groep studenten. Wie oplossingen ontdenkt of leuke programma’s opmaakt, stelt die vervolgens ter beschikking van wie ze gebruiken wil. "Software patenten dreigen hier een einde aan te stellen. Ook deze mensen moeten zich legaal gaan indekken op het schrijven van programma's... Vrije software kan zich zo niet meer vrij ontwikkelen. Software patenten nemen jouw digitale vrijheid af."

Sources :
Neen aan software patenten (sp.a)
OUI, à la créativité
NON, aux brevets logiciels
 • Page d'accueil
 • Pourquoi NON ?
 • Que faire ?
 • Contact
 • La Directive Européenne
  Exemples
  Opinions politiques
  Partis francophones
 • CDH
 • ECOLO
 • MR
 • PS
 • Opinions politiques
  Partis flamands
 • Agalev
 • CD&V
 • SP.A
 • VLD
 • Copyright 2003 Jean-Luc Halleux. Tous droits réservés.