OUI, A LA
CREATIVITE
 NON, AUX BREVETS SUR LES LOGICIELS

 


 

Date inconnue

Softwarepatenten, een materie die aan vele mensen voorbij gaat maar een enorm impact kan hebben op onze IT-industrie

Agalev is geen voorstander van softwarepatenten. De Belgische Europese groenen in het Europees Parlement hebben hier vorige week een duidelijk standpunt over ingenomen, namelijk dat zij zich verzetten tegen een dergelijke richtlijn.

Patenten zijn duur, vragen een berg administratief werk en worden slechts zeer traag toegekend. Eens een patent is verleend, blijft dat bijzonder lang geldig. Iedereen weet en ondervindt aan de lijve dat de levenscyclus van software kort is en altijd korter wordt. Software bestaat ook uit vele onderdelen (algoritmen), dus patenten op software betekent duizenden patenten. Plus dit betekent ook dat die algoritmen niet meer verder gebruikt kunnen worden, enkel door degenen die het patent bezitten. Open Software steunt op de idee dat de broncode vrij is en iedereen er aan verder mag schrijven. Als vele algoritmen met een patent beschermd worden heeft niet iedereen meer toegang tot die ideeën. Softwarepatenten beperken dus innovatie en creativiteit. En meer in het algemeen: softwarepatenten betekenen misschien wel het einde van de vrije, open software!

Als Europa een systeem zou aannemen dat vergelijkbaar is met het Amerikaanse dan zouden zo'n 30.000 (dertigduizend) patenten in voege komen. Patenten bevoordelen grote ondernemingen: die kunnen er immers een juridische dienst op nahouden. Patenten zijn nadelig voor KMO's. Uitgerekend de kleinere ondernemingen zijn het meest creatief en innovatief in de sector.

Jong Agalev en Agalev vinden dat digitale informatie voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit wil zeggen dat informatie moet opgeslagen worden in formaten die voor iedereen te lezen zijn ongeacht het programma dat je gebruikt. Dit heet open standaarden. Een tekst in .doc-formaat is niet voor iedereen toegankelijk, voornamelijk voor gebruikers van MS Word. Een tekst in .rtf-formaat is wel voor iedereen toegankelijk, ongeacht het programma dat je gebruikt.

Wanneer softwarepatenten ingang vinden, zal dit ook nadelig zijn voor de gebruiker die voor bepaalde bestanden bepaalde programma's zal nodig hebben.

 

Tinne Van der Straeten, woordvoerster Jong Agalev

Sources :
"Antwoorden op een aantal vragen die mensen aan Agalev stellen" (site web Agalev, page supprimée)
OUI, à la créativité
NON, aux brevets logiciels
 • Page d'accueil
 • Pourquoi NON ?
 • Que faire ?
 • Contact
 • La Directive Européenne
  Exemples
  Opinions politiques
  Partis francophones
 • CDH
 • ECOLO
 • MR
 • PS
 • Opinions politiques
  Partis flamands
 • Agalev
 • CD&V
 • SP.A
 • VLD
 • Copyright 2003 Jean-Luc Halleux. Tous droits réservés.